Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

zajęcia prowadzący uczestnicy termin
Język angielski- zajęcia  dodatkowe p. Monika Hibner Zainteresowani uczniowie Konsultacje indywidualne
p. Ewa Botwicz Zainteresowani uczniowie

klasy 3a

Konsultacje indywidualne
p. Sylwia Łoboda Zainteresowani uczniowie Konsultacje indywidualne
Język niemiecki dla maturzystów

 

p. Anna Dukalska Zainteresowani uczniowie Konsultacje indywidualne
Zajęcia dodatkowe

z języka francuskiego

p. Beata Patora Zainteresowani uczniowie
Zajęcia dodatkowe

 z języka hiszpańskiego

p. Aleksandra Świerczyńska Uczniowie klasy 1c  Co tygodnie – czwartek 10.05- 10.50 , wtorek 14.40- 15.20
Język polski dla maturzystów- poziom rozszerzony p. Katarzyna Cąber

 

 

Zainteresowani uczniowie czwartek

13.00-13.45

 

Język polski  chętnych p. Joanna Pawlikowska Zainteresowani uczniowie klas 1a, b, d  Wybrane środy od 14.40
Język polski dla maturzystów- poziom podstawowy p. Ewa Maciejewska Uczniowie klas 3a i 3d  Poniedziałek- 13.00- 13.45
Język migowy p. Maciej Jaworski Zainteresowani uczniowie
Wiedza o społeczeństwie dla maturzystów p. Sławomir Chmura Zainteresowani uczniowie
Koło historyczne

,, Badacze źródeł”

p. Artur Rosiak Zainteresowani uczniowie klas 3b, 3c i 2b Wtorek, 14.40- 15.30
Zajęcia dodatkowe

 z historii

p. Artur Rosiak Konsultacje indywidualne
Koło debat p. Artur Rosiak Zainteresowanie uczniowie Termin??
Matematyka dla maturzystów – poziom podstawowy p. J. Danilczuk Uczniowie klas 3b i 3c Poniedziałek- 7.25- 8.10
Matematyka dla maturzystów – poziom podstawowy i  rozszerzony p. Dorian Szymczak Uczniowie klas 3a i 3d czwartek 13.00 – 14.35

środa 07.25 – 08.10

czwartek 07.25 – 08.10

Matematyka – zajęcia wyrównawcze p. Agnieszka Tomczyńska Uczniowie

klas1b, c,d

Poniedziałek – 13.50- 14.35

Czwartek – 7.25- 8.10

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki p. Witold Sowiński Zainteresowani uczniowie Poniedziałek- 13.45-15-20
Biologia dla maturzystów p. Katarzyna Bąbińska

 

Uczniowie

klasy 3c i 3d

Wtorek 7.25- 8.10
Biologia- przygotowanie do konkursów Zainteresowani uczniowie Konsultacje indywidualne
Chemia dla maturzystów p. Marta Jaksender uczniowie  kl. 3d Piątek, 14.40- 15.25
Zajęcia wyrównawcze z chemii Zainteresowani uczniowie  klasy 2c, klas pierwszych Konsultacje indywidualne
Gry zespołowe- piłka siatkowa p. Robert Kopka Zainteresowani chłopcy Środa 7.00- 8.10
Zainteresowane dziewczyny Środa 14.40- 16.10
Piłka koszykowa p. Marcin Owczarek Zainteresowani uczniowie Czwartek 14:40 – 16:10
Koło turystyczne- rajdy historyczne, biegi na orientację p. Agnieszka  Chojnacka

 

Zainteresowani uczniowie Soboty według harmonogramu  organizatorów
Zajęcia  korekcyjno -kompensacyjne

 

p. Katarzyna Szymańska- pedagog Uczniowie z opinią  poradni pedagogiczno- psychologicznej  Czwartek- 14.40- 15.25

Komentarze są wyłączone.