Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

zajęcia prowadzący uczestnicy termin
Język angielski- zajęcia  dodatkowe p. Monika Hibner Zainteresowani uczniowie Konsultacje indywidualne
p. Ewa Botwicz- Chrząszcz Zainteresowani uczniowie

klasy 3a

Poniedziałek,

14.40- 15.25

Język angielski- zajęcia  dodatkowe p. Sylwia Łoboda Zainteresowani uczniowie klasy 2c Czwartek,

10.05-10.50

Język niemiecki dla maturzystów

 

p. Anna Dukalska Uczniowie zdający maturę

z j. niemieckiego

Poniedziałek,  12.05- 12.50
Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego p. Halina Białas Zainteresowani uczniowie Według potrzeb
Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego p. Beata Patora Zainteresowani uczniowie Środa 13.45- 14.35 lub według potrzeb
Klub Pamięci Żołnierzy Wyklętych p. Ewa Maciejewska Zainteresowani uczniowie Spotkania raz w miesiącu, uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych
Język polski dla maturzystów- zajęcia wyrównawcze p. Katarzyna Cąber

 

 

Uczniowie klas

3a i 3b

czwartek

12.50- 13.45

wtorek

14.50- 14.35

Język polski dla maturzystów- przygotowanie do egzaminu ustnego p. Joanna Pawlikowska Uczniowie

klasy 3c

Piątek po 7 lekcji
Język migowy p. Maciej Jaworski Zainteresowani uczniowie Poniedziałek

od 15.30

Wiedza o społeczeństwie dla maturzystów p. Sławomir Chmura Zainteresowani uczniowie Środa 13.50-14.35
Koło historyczne

,, Badacze źródeł”

p. Artur Rosiak Zainteresowani uczniowie Wtorek  od 15.30
Matematyka dla maturzystów – poziom rozszerzony p. Dorian Szymczak Uczniowie klas 3a i 3d Czwartek

14.00- 15.30

Matematyka dla maturzystów – poziom podstawowy p. Joanna Danilczuk Uczniowie klas 3b i 3c Poniedziałek

od 8.00 do 9.00

Zajęcia wyrównawcze z fizyki p. Witold Sowiński Zainteresowani uczniowie Środa,

14.40- 15.25

Biologia dla maturzystów p. Katarzyna Bąbińska Uczniowie

klasy 3c

Piątek,

14.40- 15.20

Biologia- przygotowanie do konkursów p. Katarzyna Bąbińska Zainteresowani uczniowie Środa,

13.50- 14.35

Chemia dla maturzystów p. Marta Jaksender uczniowie  kl. 3d Poniedziałek, 13.50- 14.35-

co 2 tygodnie

,, Eksperyment  na lekcjach chemii” Zainteresowani uczniowie Do ustalenia
Gry zespołowe p. Robert Kopka Zainteresowani uczniowie wtorek i piątek

od 15.30 do 17.30

Piłka koszykowa p. Marcin Owczarek Zainteresowani uczniowie czwartki od 15.30
Zajęcia artystyczne p. Anna Więckowska Zainteresowani uczniowie Raz w semestrze
Koło turystyczne- rajdy historyczne, biegi na orientację p. Agnieszka  Chojnacka

p. Sławomir Chmura

Zainteresowani uczniowie Raz w miesiącu – wg harmonogramu
Zajęcia  korekcyjno -kompensacyjne

 

p. Katarzyna Szymańska- pedagog Uczniowie z opinią  poradni pedagogiczno- psychologicznej  Do ustalenia

Rajdy piesze i zawody w biegach na orientację w roku szkolnym  2017/2018

 1. Turystyczny Marsz na Orientację „Orientuj się i licz” 30 września
 2. Jesienne Zawody na Orientację „ Złota Igła 2017” -październik
 3. 57 Rajd „ Jesień pieszych” – 21 października
 4. XXIX Rajd „28 Pułku Strzelców Kaniowskich”- 11 listopad
 5. Rajd Mikołajkowy – 2 grudnia
 6. 55 „Łódzki Rajd Pamięci”- I/II. 2018r.
 7. 56 Rajd „ Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r”- luty 2018r
 8. Rajd „ Powitanie Wiosny” – marzec 2018r.
 9. XXVIII Rajd Pamięci Narodowej – kwiecień 2018r.
 10. Mistrzostwa Szkół Województwa Łódzkiego w Biegach na Orientację- kwiecień 2018r
 11. VIII Rajd „ Rowerem i pieszo wzniesienia łódzkie cieszą”- maj 2018r
 12. XV Rajd Nocny „ Powitanie Dnia” – czerwiec 2018r

Komentarze są wyłączone.