Rada Pedagogiczna

Dyrektor Jolanta Woźniakowska
język niemiecki

język polski:
 wicedyrektor- Katarzyna Cąber
Ewa Maciejewska
Joanna Pawlikowska – Gzik

język angielski:
  Monika Hibner
Ewa Botwicz – Chrząszcz
Sylwia Wojciechowska – Łoboda
Katarzyna Szkudlarek
Ewa Makowska

język niemiecki:
Anna Dukalska

język francuski:
Beata Patora

język rosyjski:
Halina Białas

język hiszpański
Aleksandra Świerczyńska

 historia, wiedza o społeczeństwie:
Sławomir Chmura
Artur Rosiak

matematyka:
Joanna Danilczuk
Dorian Szymczak
Agnieszka Tomczyńska

fizyka:
Witold Sowiński

informatyka, grafika komputerowa:
Małgorzata Kałusowska

biologia, przyroda:
Katarzyna Bąbińska

geografia, przedsiębiorczość:
Ewa Dreżdżeniewska

przedsiębiorczość:
Magdalena  Skoneczna

edukacja dla bezpieczeństwa:
Jarosław Borkowski

 chemia, przyroda
Marta Jaksender

 wychowanie fizyczne:
Agnieszka Chojnacka
Robert Kopka
Marcin Owczarek

 wiedza o kulturze:
Anna Więckowska – Kowalska

 religia:
ks. Andrzej Szymaniec
Maciej Jaworski

etyka:
Anna Dukalska

 pedagog szkolny:
Katarzyna Szymańska

biblioteka:
Ewa Baran

wolontariat:
Krzysztof Jakubiec

 

Komentarze są wyłączone.