Planowane wydarzenia

Marzec

1.03. –„ Podstawy prawa rodzinnego ‘ – warsztaty  prawne  – kl.2b , p M. Hibner

5.03. –warsztaty „ Dokumenty aplikacyjne „ – kl. 2a; p. D. Szymczak

5.03. – wykład   w Instytucie  Historii   UŁ  „ Marzec  1968 „ – kl.3b/c , p. S. Chmura

7.03. –  zajęcia ( wykłady , seminaria )  w CKD  przy UMED – kl. 1c , p. K. Bąbińska

7.03. – Udział w dniu otwartym UMED  -zainteresowani  uczniowie  kl. 3d ;p. A. Dukalska

7.03. – Zajęcia  pt. „ Autoprezentacja „ – kl. 3b; pedagog

8.03. – sprawdzian  dyrektorski  z  jęz. polskiego  dla  klas maturalnych ; polonistki

8.03. – etap  wojewódzki  konkursu „ Województwo  w  sercu  Polski „ – zainteresowani  uczniowie; p. E. Dreżdżeniewska

12.03. – uczestnictwo na ASP  w  uroczystościach  rocznicowych  Marca 1968 –kl.3c p. J. Pawlikowska

12.03. – warsztaty „ Jak  nie  spaść  z  krzesła  na  rozmowie  kwalifikacyjnej ? „

Kl.2a , p. D. Szymczak

14.03. – zajęcia „ Autoprezentacja „ – kl.3c ; pedagog

14.03. – zajęcia  w Muzeum  Geologicznym  UŁ – kl. 2b, p. E. Dreżdżeniewska

14.03. – konkurs  matematyczny  „ Potyczki  z  % „ ( etap I ) – chętni   uczniowie  klas  pierwszych; matematycy

15.03. – spektakl „ Nędznicy „ w Teatrze  Muzycznym  – kl. 3a , p. S. Chmura

15.03. – wycieczka  dydaktyczna  –  kl. 1a , p. E. Maciejewska

15.03. – zajęcia  laboratoryjne  na Wydziale  Chemii  UŁ  -kl. 2d, p. M. Jaksender

15.03. – próbna  matura  pisemna  z jęz. ang. – kl.3b , p. M. Hibner

14 – 26.03. – próbna  matura  ustna  z  j. ang. – kl. 3b , p. M. Hibner

20.03. – konkurs  szkolny „ Czy  znasz  Francję ? „   w ramach  obchodów  Święta  Frankofonii  – chętni  uczniowie , p. B. Patora

20.03. – matura  próbna  z  geografii – zainteresowani  uczniowie   kl.3a/b p. E. Dreżdżeniewska

20.03. – wyjście do kina  „ Silver  Screen „   na  film  „ Życie  animowane  „ – kl. 2a/b/d

+  wychowawcy

21- 22.03. – rekolekcje  wielkopostne  ; udział  zainteresowanych  uczniów  w   tych  rekolekcjach  W  Atlas  Arenie

22.03. – VI otwarte  mistrzostwa  szkół   ponadgimnazjalnych   w  Kręglach ( Bowling )-

Zainteresowani  uczniowie , p. A. Chojnacka

23.03. – wyjście  do  Teatru  Muzycznego  na  rock – operę   „ Jesus  Christ  Superstar”

Kl. 1a  ( 11 uczn. ), 1c, 2c ;  p. A. Chojnacka ; p. J. Pawlikowska

23.03. – szkolny etap  międzyszkolnego   konkursu  j. ang. „ Aspects „ – chętni  uczniowie  kl.3c;  p.S.Łoboda;  p. K. Tretjakow

27.03. – zbiórka  krwi –  chętni  pełnoletni   uczniowie ; p. A. Dukalska

28.03. – zajęcia w  Muzeum  Geologicznym  UŁ – kl. 2a , p. E. Dreżdżeniewska

29.03 – 3.04. –   ferie  wiosenne

Komentarze są wyłączone.