NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W dniu  6 października 2015 r. została zatwierdzona Uchwała Rady Ministrów  ustanawiająca  wieloletni programu pod nazwą  „NARODOWY  PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” obejmujący  lata 2016-2020.  Program  ten przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów  przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa  wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W październiku  2017 roku biblioteka szkolna  XXIX  Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” złożyła za pośrednictwem  Urzędu Miasta Łodzi  wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek. W roku szkolnym 2018-2019 otrzymamy (w ramach NPRCz- Priorytet 3) , dotację w wysokości 15000 złotych (12000 zł dotacji + 3000 zł od organu prowadzącego szkołę).

Wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami, stworzono  listy książek, które będą  wykorzystane przy  zakupach. Na terenie szkoły będą podejmowane działania  promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży . Rezultatem realizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć  na różnych etapach życia.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.