Konkurs „Moja Niepodległa”

REGULAMIN  konkursu plastycznego dla uczniów XXIX Liceum Ogólnokształcącego

Organizator konkursu

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara Rudego w Łodzi

Cel i tematyka konkursu:

  1. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną młodzieży
  2. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.
  3. .Popularyzowanie i wspieranie talentów artystycznych uczniów.

Zasady konkursu

  1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
  2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu po 1 pracy z danego tematu konkursowego.

Tematyka konkursu:

Temat I.

Projekt kartki pocztowej z okazji jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości

– Uczestnicy konkursu przygotowują  projekt kartki pocztowej w formacie A4 (30×20 cm, do złożenia, lub A5 ( 15×21 cm, pojedyncza)

– Praca może być wykonana w dowolnej technice: np. rysunek, kolaż, wycinanka, techniki graficzne, również komputerowe

– Praca plastyczna musi być wykonana z dbałością o estetykę wykonania

– Do kartki powinny być dołączone dane: klasa  oraz imię i nazwisko autora

Temat II

Projekt plakatu z okazji jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

– Projekt może  być wykonany w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,

– Wielkość  prac: format  50 x 70 cm

– Do pracy powinny być dołączone dane: klasa  oraz imię i nazwisko autora

 

Temat III

Projekt stempla z okazji jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

– Projekt należy wykonać w 1 kolorze  w technice  rysunku mazakiem, tuszem, pędzlem, lub

w technice komputerowej

– Format projektu A5

– Do pracy powinny być dołączone dane: klasa  oraz imię i nazwisko autora

Prace konkursowe można składać. do dnia  10 października 2018 r.   u  prof. Anny Więckowskiej – Kowalskiej, lub w bibliotece szkolnej.

Nagrody

– Prace konkursowe ocenia powołane Jury.

– Przy ocenie prac uwzględnione zostaną: zgodność z tematem, wartość artystyczna,  poziom estetyczny prac.

– Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody.

–  Komisja oceniająca może zdecydować o przyznaniu wyróżnień.

– Społeczność szkolna poprzez oddanie głosu do urny wybierze najlepszą pracę, która zostanie oficjalnym plakatem, oficjalną kartką i stemplem  obchodów Święta Niepodległości.

Wystawa pokonkursowa

W szkole zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych

Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły

ZAPRASZAMY

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.