Konkurs literacki „Moja Niepodległa”

Regulamin Konkursu Literackiego

 1. USTALENIA WSTĘPNE
 2. Organizatorem konkursu jest XXIX LO im. hm. Janka Bytnara ,, Rudego” w Łodzi
 3. Celem konkursu jest propagowanie treści patriotycznych i, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
 4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody , a wszyscy uczestnicy oceny z języka polskiego
 5. ZASADY KONKURSU
 6. Konkurs trwać będzie od 10 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. Ostateczny termin oddawania  12 listopada 2018 r.
 7. Tematyka utworów powinna nawiązywać do motta przewodniego konkursu
 8. Forma literacka prac konkursowych może być dowolna (np. opowiadanie, wiersz, esej, limeryk, felieton, list, wywiad, wpis na blogu itp.)
 9. Objętość prac – do dwóch stron wydruku komputerowego o formacie A4, czcionką Times New Roman , pkt 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5
 10. Prace zgłoszone do konkursu powinny być rezultatem indywidualnej pracy ucznia
 11. Prace należy oddawać osobiście do nauczycielek języka polskiego
 12. Prace oceniane będą przez członków jury składające się z nauczycieli  szkoły i pracowników UŁ.
 13. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
 14. Proces oceniania prac jest tajny.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  pod  koniec roku   2018r.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.