Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2019 r.

W związku z ogłoszeniem XIII EDYCJI JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zamieszczamy na naszej stronie internetowej informację o możliwości ubiegania się o stypendium (przy spełnieniu określonych warunków) oraz regulamin i wniosek.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków W KATEGORII „UCZEŃ” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć DO 3 WNIOSKÓW o przyznanie stypendium.

Termin składania wniosków: 7 stycznia – 8 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje:
Regulamin
Wniosek

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.