Harmonogram zebrań i konsultacji

  • 20 września 2017r. zebrania   rodziców
  • 25 października 2017r. – konsultacje   dla rodziców –informacje o wynikach nauczania
  • 29 listopada 2017r.zebrania rodziców – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec semestru
  • 10 stycznia 2018r.- zebrania rodziców- podsumowanie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2016/2017
  • 21 marca 2018r.konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich-(śródsemestralne podsumowanie wyników nauczania) , zebrania rodziców klas trzecich (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)
  • 16 maja 2018r. – zebrania rodziców – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

Komentarze są wyłączone.