Harmonogram zebrań i konsultacji

  • 26 września 2018 –  zebrania  wychowawców z  rodzicami – informacja o kalendarzu roku szkolnego, planie pracy wychowawcy klasy, planie wychowawczo – profilaktycznym  szkoły, opłaty, oświadczenia,
  • 24 października 2018 – konsultacje   dla rodziców – informacje o wynikach nauczania
  • 5 grudnia 2018zebrania  wychowawców z rodzicami – informacje o proponowanych ocenach na koniec semestru
  • 9 stycznia 2019 – zebrania wychowawców z rodzicami  posumowanie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2018/2019
  • 13 marca 2019 –  konsultacje  dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich-(śródsemestralne podsumowanie wyników nauczania) ,  zebrania  wychowawców z rodzicami uczniów  klas trzecich (informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego)
  • 15 maja 2019 – zebrania wychowawców z rodzicami – informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego, realizacji planu wychowawcy  w bieżącym roku szkolnym)

Komentarze są wyłączone.