Harmonogram naboru

Harmonogram naboru – informacje dla kandydata

  1. logowanie się i składanie wniosku do szkoły pierwszego wyboru

21 maja – 20 czerwca

  1. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa  ukończenia gimnazjum  oraz zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego

22 czerwca- 26 czerwca  do godz. 12.00

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

12 lipca od godz. 12.00 do 19 lipca   do godz. 12.00

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

20 lipca  do godz. 12.00

  1. Postępowanie uzupełniające

do  21 sierpnia

Komentarze są wyłączone.